Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
hidden text

Η ευρωβιολογική αναλαμβάνει την εκπόνηση ΜΠΕ...

Περισσότερα

Βιολογικοί καθαρισμοί και συντήρηση
hidden text hidden text hidden text

Τα πλεονεκτήματα: Γίνεται εγκατάσταση μετά και από υπάρχον βόθρο...

Περισσότερα

Κατασκευή και τοποθέτηση βιολογικών μηχανισμών

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και τοποθέτηση βιολογικών μηχανισμών...

Περισσότερα

Διαχείριση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων
hidden text

Στην διαχείριση αστικών λυμάτων περιλαμβάνονται...

Περισσότερα

Έρευνα

Με συνεχή έρευνα αγοράς, προτείνουμε λύσεις και προϊόντα που έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία σε διεθνές επίπεδο.

Ανάπτυξη

Παρακολουθούμε τις νέες απαιτήσεις στο χώρο των βιολογικών καθαρισμών και προτείνουμε καινοτόμες λύσεις με σύγχρονα υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Περιβαλλοντική επίδοση

Η Ευρωβιολογική αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με ένα υγιές περιβάλλον και συνεπώς, ήταν και είναι στους στόχους της να συνδυάσει τη δυναμική της πορεία με σεβασμό προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του.

Η εταιρία μας δεσμεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους) ώστε να επιτύχει:

  • Την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού τρόπου σκέψης στις καθημερινές της αποφάσεις.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης νέων καθαρότερων τεχνολογιών με σκοπό την υιοθέτηση τους.
  • Την διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.


Ο χώρος μας

Εξερεύνησε τον χώρο μας μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό μας!

Εξοπλισμός

Διαθέτουμε τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και καινοτόμες υπηρεσίες!


Προβολή φωτογραφιών