Στην εταιρεία μας εφαρμόζουμε καινούριας τεχνολογίας Βιολογικούς Καθαρισμούς για την επεξεργασία λυμάτων που προέρχονται από αστική ή βιομηχανική χρήση. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες όχι προϊόντα αλλά λύσεις και προστιθέμενη αξία στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν καθημερινά, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και συνεισφέροντας στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, ποιοτικά προϊόντα και κατάλληλη υποστήριξη από το τμήμα των εξειδικευμένων μηχανικών μας.

Πλεονεκτήματα μικρών βιολογικών αστικών λυμάτων:

  • Αντικαθιστούν το βόθρο, με το ίδιο κόστος.
  • Δε χρειάζονται συντήρηση ή κατανάλωση ρεύματος.
  • Γίνονται με υπόγεια εγκατάσταση.
  • Γίνονται με υπεδάφια άρδευση.
  • Πραγματοποιούνται και μετά τον υπάρχοντα βόθρο.
  • Δεν εμφανίζονται ποτέ δυσοσμίες.
  • Έξοδο καθαρότητας 20 έως 35 ΜΠΙΟΝΤΙ (BIODI), χωρίς βακτήρια και προϊόντα Βιοτεχνολογίας.
  • ISO 9001:2000 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας).

Φορέας Πιστοποίησης: EUROPEAN QUALITY ASSURANCE HELLAS Εγκεκριμένοι από τον Γ.Ο.Κ και τη Διεύθυνση Υγιεινής και Πολεοδομίας

1.000

Χαρούμενοι πελάτες

500

Έργα

20

Καινοτόμα μηχανήματα

25

Χρόνια εμπειρίας