Κατασκευή & τοποθέτηση βιολογικών μηχανισμών

Εγκατάσταση βιολογικών καθαρισμών λυμάτων

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και τοποθέτηση βιολογικών μηχανισμων σε λειτουργία, Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων, αλλά και Βιομηχανικών Αποβλήτων. Παράλληλα αναλαμβάνει τη Λειτουργία και Συντήρηση Υφιστάμενων Μονάδων Επεξεργασίας. Επίσης για παλαιούς Βιολογικούς Καθαρισμούς, αναλαμβάνει τη Βελτίωσή τους, με Μηχανήματα Τελευταίας Τεχνολογίας.