Διαχείριση βιομηχανικών λυμάτων

H εταιρία μας αναλαμβάνει την διαχείριση Βιομηχανικών λύματα που προκύπτουν από τις διάφορες διεργασίες που λαμβάνουν χώρο σε μια βιομηχανία. Αυτά τα λύματα μπορεί να προέρχονται από βαφεία, οινοποια, βιομηχανιες τροφιμων, σφαγεία, κονσερβοποιεία, γαλακτοκομεία κ.α.

 

Η επεξεργασία που απαιτείται σε κάθε βιομηχανία εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε μίας, τον τελικό αποδέκτη ή τις επιθυμητές χρήσεις των απόνερων και τα διαθέσιμα οικονομικά και τεχνικά μέσα.