• Υπηρεσίες

  Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων

  Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  Διαχείριση αστικών λυμάτων

  Διαχείριση βιομηχανικών λυμάτων

  Βιολογικοί καθαρισμοί μονοκατοικιών και πολυκατοικιών

  Βιολογικοί καθαρισμοί βιομηχανικών λυμάτων

  Κατασκευή & τοποθέτηση βιολογιών μηχανισμών

  Διαχείριση υγρών αποβλήτων

  Περισσότερα...
 • Ευρωβιολογική

  Στην εταιρεία μας εφαρμόζουμε καινούριας τεχνολογίας Βιολογικούς Καθαρισμούς για την επεξεργασία λυμάτων που προέρχονται από αστική ή βιομηχανική χρήση. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες όχι προϊόντα αλλά λύσεις και προστιθέμενη αξία στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν καθημερινά, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες τους...

  Περισσότερα...
 • Περιβαλλοντική επίδοση

  Η Ευρωβιολογική αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με ένα υγιές περιβάλλον και συνεπώς, ήταν και είναι στους στόχους της να συνδυάσει τη δυναμική της πορεία με σεβασμό προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του...

  Περισσότερα...

Ευρωβιολογική Διαχείριση λυμάτων ( λυματα ) & περιβαλλοντική προστασία

Η Ευροβιολογική σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της.

Στην εταιρία μας θα βρείτε τα πάντα γύρω από την διαχείριση των βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, από βιολογικούς καθαρισμούς τυποποιημένους η κατασκευής μας σχετικά με την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Αναλαμβάνουμε τον φάκελο νομιμότητας της λειτουργίας του βιολογικού καθ ως και την μηχανική συντήρηση του αφοί διαθέτουμε όλο τον εξοπλισμό των μηχανημάτων.

Στην εταιρεία μας εφαρμόζουμε καινούριας τεχνολογίας Βιολογικούς Καθαρισμούς για την επεξεργασία λυμάτων που προέρχονται από αστική ή βιομηχανική χρήση. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες όχι προϊόντα αλλά λύσεις και προστιθέμενη...

 

Η Ευρωβιολογική αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με ένα υγιές περιβάλλον και συνεπώς, ήταν και είναι στους στόχους της να συνδυάσει τη δυναμική της πορεία με σεβασμό προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του...

 
Η ευρωβιολογική αναλαμβάνει την εκπόνηση ΜΠΕ (Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων), σύμφωνα με τις διαδικασίες...
Στην διαχείριση αστικών λυμάτων περιλαμβάνονται τα οικιακά λύματα, καθώς και άλλα λύματα όπως από...
H εταιρία μας αναλαμβάνει την διαχείριση Βιομηχανικών λύματα που προκύπτουν από τις διάφορες διεργασίες που λαμβάνουν...
Γίνεται εγκατάσταση μετά και από υπάρχον βόθρο, Μια λύση με έμμεση ανταπόδοση επένδυσης, Χαμηλό κόστος συντήρησης...
Με την πολυετή εμπειρία μας στην έρευνα και την σχεδίαση για κατασκευές βιολογικών καθαρισμών επεξεργασίας...
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και τοποθέτηση βιολογικών μηχανισμων σε λειτουργία, Μονάδων Επεξεργασίας...

Με συνεχή έρευνα αγοράς, προτείνουμε λύσεις και προϊόντα που έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία σε διεθνές επίπεδο, έχοντας πάντα ως κίνητρο την ικανοποίηση και συνεχή ενημέρωση των πελατών μας. Με τους συνεργάτες ...